ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

αφού έλαβε την ενημερωτική σας επιστολή και την σχετική προκήρυξη

του τουρνουά, σας το οποίο θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2018, δηλώνει ανεπιφύλακτα πως συμφωνεί με κάθε άρθρο της

(για κάθε τμήμα ξεχωριστή δήλωση) στο εν λόγω τουρνουά.

Για τυχόν αλλαγές των ανωτέρω, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Στην συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 20η Σεπτεμβρίου 2017, θα παραστούν, εκ μέρους του σωματείου μας οι

κύριοι

και οι οποίοι θα τακτοποιήσουν και τα οικονομικά θέματα.

Για το σωματείο

(σφραγίδα)

Ο Πρόεδρος

(όνομα- υπογραφή)

Ο Γεν . Γραμματέας

(όνομα- υπογραφή)