Γενικά, Νέα
  • Κάθε αθλητής δικαιούται συμμετοχής στα πρωταθλήματα, αρκεί να είναι κάτοχος δελτίου αθλητικής ιδιότητας, εκδοθέν από την διοργανώτρια αρχή G.S.M.
  • Τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την έκδοση είναι: α) Ονομαστικός πίνακας των υπό συμμετοχή αθλητών από τον σύλλογο με σφραγίδα και επιστολή Προέδρου και Γ.Γ.(αρχικά δελτία και για κάθε επόμενο επιστολή), β) Πιστοποιητικό γέννησης, αν δεν είναι κάτοχος Δ.Τ., γ) δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας δ) Πιστοποιητικό ιατρού περί υγείας πως δύναται να μετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες.
  • Κανείς αθλητής δεν δικαιούται συμμετοχής σε δύο (2) αγώνες εντός είκοσι τεσσάρων ωρών αγώνες της G.S.M. Αν ο αθλητής μετέχει και σε άλλη διοργάνωση, τότε την ευθύνη για κάθε απρόοπτο φέρει το σωματείο εις του οποίου την δύναμη ανήκει ο αθλητής.
  • Κανείς αθλητής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δύο (2) διαφορετικές ομάδες και ας ανήκουν στον ίδιο σύλλογο.
  • Αθλητής ο οποίος ανήκει σε άλλο σύλλογο, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο τουρνουά με τα χρώματα διαφορετικής ομάδας. Στην περίπτωση αυτή, ο αθλητής αποβάλλεται από την διοργάνωση και το σωματείο τιμωρείται με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από την βαθμολογία.
  • Κάθε επί πλέον έκδοση δελτίου έχει κόστος 30.00 συν Φ.Π.Α.
  • Καμία προσθήκη αθλητή, πέραν της 31/01/2018.

Γιάννης Μαγγωνάκης

Share

Leave a Reply