ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πρωτάθλημα Εργασιακό

Δια της παρούσης, επιθυμούμε την συμμετοχή μας πρωτάθλημα 3on3 ανεξαρτήτων ομάδων και αποδεχόμαστε τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι αναφέρονται στην προκήρυξη.

Τα στοιχεία των αθλητών μας είναι αληθή και είναι τα παρακάτω:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΜΕΓ/Νο Φ. ΥΨΟΣ ΒΑΡΟΣ ΑΘΛΗΤ
1
2
3
4
5
6
7
8